• 1
  • 2
  • 3

13 puszek dla każdego bezdomnego kota

Półtora miesiąca temu ponad tona karmy dla bezdomnych kotów przyjechała do siedziby naszego Towarzystwa. Zakup takiej ilości puszek sfinansowaliśmy ze środków pozyskanych od miasta w ramach zadania "Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle w 2014 roku".

Karma jest przekazywana karmicielom wolno bytujących kotów systematycznie, począwszy od lipca, a każda z osób, która zadeklarowała chęć współpracy z naszym Towarzystwem w tym zakresie otrzymała już po 13 puszek na jednego dokarmianego kota. Cieszymy się razem z karmicielami, że zwierzęta będą chodzić dobrze odżywione, choć mamy świadomość jak wiele jest jeszcze w tym obszarze do zrobienia w naszym mieście. A tak oto wyglądała tylko część karmy przywiezionej do siedziby naszego Towarzystwa w Kędzierzynie przy ulicy Grunwaldzkiej 31.

Już po przekazaniu puszek otrzymaliśmy zdjęcie od Pani Ireny będącej jedną z ponad dwudziestu osób, które otrzymały naszą pomoc w ramach prowadzonej akcji. Pani Irena dożywia koty na terenie ogródków działkowych przy ulicy Gliwickiej.

Każdą osobę, która dokarmia wolno żyjące koty i chciałaby w przyszłości otrzymać pomoc od naszego Towarzystwa serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Współpracują z nami