• 1
  • 2
  • 3

Akcja dokarmiania kotów

  W okresie od października do grudnia 2012 roku roku TPOZ wzięło udział w akcji dokarmiania wolno żyjących kotów na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, która była realizowana ze środków własnych gminy. Karma była wykładana w miejscach bytowania kotów przez ich społecznych opiekunów lub wolontariuszy współpracujących z naszą organizacją. W rezultacie realizowanego zadania część wolno bytujących kotów z terenu miasta mogła liczyć na  systematyczne dożywianie.

Współpracują z nami