• 1
  • 2
  • 3

Dziękujemy za 1% podatku

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali się przekazać 1% swojego podatku na rzecz podopiecznych naszego stowarzyszenia.

Pieniądze już wpływają na konto TPOZ. Jednocześnie przypominamy, że swoim działaniem obejmujemy powiat kędzierzyńsko-kozielski. Zapraszamy do kontaktu każdego, kto potrzebuje pomocy w leczeniu lub dokarmianiu zwierząt bezdomnych. Pomagamy również osobom, które ze względu na swoją trudną sytuację materialną potrzebują wsparcia w opiece nad własnymi zwierzętami. Zapraszamy do kontaktu z nami !

Współpracują z nami