• 1
  • 2
  • 3

KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwia bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS z możliwością samodzielnego pobrania wydruku komputerowego - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu. Dokumentem tym zastąpić można płatny aktualny odpis z KRS.

Aby pobrać nasz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego należy:

 

Współpracują z nami