• 1
  • 2
  • 3

Sprawozdania

Sprawozdania finansowe i merytoryczne TPOZ od roku 2014 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ po wpisaniu do wyszukiwarki nr KRS 0000401819.

Współpracują z nami