• 1
  • 2
  • 3

Władze

Zarząd TPOZ

  • Prezes – Ewa Czubek
  • Wiceprezes Aneta Kotarba-Krząkała
  • Sekretarz  Magdalena Biel

 

Komisja Rewizyjna TPOZ

  • Przewodnicząca Małgorzata Przeniosło
  • Członek Marzena Sennik
  • Członek Paulina Wilk

Współpracują z nami